Wyniki I etapu naboru na stanowisko: kierownik biura

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko pracy: kierownik biura do stowarzyszenia Blisko Krakowa wpłynęła jedna oferta.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów, do kolejnego etapu zakwalifikował się jeden kandydat.

Zgodnie z „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa” kandydat przeszedł do merytorycznego etapu naboru.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA. 15.06.2020 r.: pracownik zrezygnował z aplikowania na wolne stanowisko pracy