Ogłoszenie o naborze 7/2020

AKTUALIZACJA: NABÓR 7/2020 został anulowany w dn. 29.05.2020 r.

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu realizacji inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O NABORZE - KLIKNIJ