Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy 3/OZE: Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjnej

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa

  1. ul. Szkolna 4, 32-050 Radziszów

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru branży konstrukcyjnej

do zatrudnienia wybrano Panią Magdalenę Miśkowiec,
zamieszkałą w Chrzanowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który spełnił wymagania formalne ustalono, że Pani Magdalena Miśkowiec w oczekiwanym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Magdalenę Miśkowiec za właściwego kandydata na to stanowisko.