Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy 2/OZE: Inspektor Nadzoru branży elektrycznej

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa

ul. Szkolna 4, 32-050 Radziszów

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru branży elektrycznej

do zatrudnienia wybrano Pana Grzegorza Toborka,
zamieszkałego w Krakowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który spełnił wymagania formalne ustalono, że Pan Grzegorz Toborek w oczekiwanym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Inspektora nadzoru branży sanitarnej. Wobec powyższego Zarząd uznał Pana Grzegorza Toborka za właściwego kandydata na to stanowisko.