Siła wyższa w zobowiązaniach przedsiębiorcy - ważne informacje

W związku z pandemią koronawirusa informujemy, że zamieściliśmy w zakładce DOTACJE PROW 2014 – 2020 (NABORY-Informacje pomocnicze oraz WAŻNE DOKUMENTY) dokument z informacjami dotyczącymi występowania siły wyższej w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorcy. Informacje te mogą być przydatne zarówno wnioskodawcom składającym wniosek o przyznanie pomocy, jak również beneficjentom realizującym projekty w ramach otrzymanej pomocy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Siła wyższa w zobowiązaniach przedsiębiorcy