Patronat Skarby Blisko Krakowa - wyniki konkursu

Informujemy, iż w naborze na współorganizację przedsięwzięcia pn. Patronat Skarby Blisko Krakowa, przeprowadzonym od 10 do 24 lutego 2020 roku, wpłynęło 24 wniosków. Decyzją Rady Partnerstwa Razem Blisko Krakowa do dofinansowania wybrano 21 projektów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem znajduje się TUTAJ

 

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.