Patronat Skarby Blisko Krakowa - wyniki konkursu

Informujemy, iż w naborze na współorganizację przedsięwzięcia pn. Patronat Skarby Blisko Krakowa, przeprowadzonym od 10 do 24 lutego 2020 roku, wpłynęło 24 wniosków. Decyzją Rady Partnerstwa Razem Blisko Krakowa do dofinansowania wybrano 21 projektów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Lista przedsięwzięć objętych patronatem znajduje się TUTAJ