Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Koordynator współpracy i rozwoju do zatrudnienia wybrano Panią Małgorzatę Ożóg, zamieszkałą w Radziszowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne ustalono, że Pani Małgorzata Ożóg w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Koordynatora współpracy i rozwoju. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Małgorzatę Ożóg za najlepszego kandydata na to stanowisko.