Relacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego i szkolenia w dniu 10.02.2020 r.

W dniu 10 lutego br. w Urzędzie Gminy Zabierzów odbyło się kolejne w tym roku spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz spotkanie informacyjne/szkolenie dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W trakcie spotkań szczegółowo omówiono podstawy prawne, warunki pozyskiwania dotacji, kryteria oraz procedury oceny wniosków. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się również jak prawidłowo przygotować  wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe przygotowanie biznesplanu, który jest wymagany przy aplikowaniu o dotację w ramach rozwijania istniejącej działalności gospodarczej oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Omówiono także zasady prawidłowego rozliczenia projektu. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych oraz szkoleniowych organizowanych przez LGD Blisko Krakowa.

 

IMG 20200210 153506 na stronę