"Wyskocz za Kraków" - projekt współpracy

"Wyskocz za Kraków" to projekt współpracy realizowany przez LGD Blisko Krakowa, wspólnie z LGD Powiatu Wielickiego. Projekt ten realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Polega on na stworzeniu oraz wypromowaniu produktu turystycznego: pięciu tras turystycznych zlokalizowanych na obszarze gmin, na terenie których działają partnerzy projektu. Wytyczone trasy bazują na istniejących walorach krajobrazowych i przyrodniczych, a także wykorzystują lokalną infrastrukturę turystyczną oraz lokalną przedsiębiorczość. Popularyzacji projektu służy profil „Wyskocz za Kraków” na portalu społecznościowym Facebook oraz bezpłatna aplikacja mobilna. Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play oraz w App Store. Można ją pobrać również na stronie www.wyskoczzakrakow.pl

Latem 2019 r. w ramach realizacji projektu wydano 3000 map „Wyskocz za Kraków” z naniesionym nowo powstałym produktem turystycznym. Mapy te dostępne są bezpłatnie w biurze LGD, w urzędach gmin na terenie których działają partnerzy projektu oraz w Punktach Informacji Turystycznej na terenie Krakowa, Wieliczki i Krzeszowic. „Skarby na wyciągnięcie ręki”, „Droga pełna różnorodności”, „Wokół Królewskiej Puszczy”, „Odkrywanie Pogórza Wielickiego”, „Dla każdego coś dobrego” to nazwy tras, które swoim urokiem przyciągają turystów z całej Małopolski. „Wyskocz za Kraków” to kompletna oferta spędzania czasu wolnego, będąca odpowiedzią na rosnącą popularność aktywnych form wypoczynku.

 

Zdjęcie w tle fb