Spotkanie informacyjno-konsultacyjne i szkoleniowe w dn. 20.01.2020 r. - relacja

W trakcie spotkań szczegółowo omówiono warunki pozyskiwania dotacji, kryteria oraz procedury oceny wniosków, a także zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Obszerny materiał merytoryczny wzbogacono o praktyczne wskazówki związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe przygotowanie biznesplanu. Dzięki uprzejmości jednej z beneficjentek, która zgodziła się opowiedzieć o swoim zrealizowanym projekcie, uczestnicy spotkań mogli także dowiedzieć się wielu istotnych informacji o przygotowaniu wniosku, realizacji oraz rozliczeniu projektu od strony przedsiębiorcy. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, które już niedługo będziemy organizować na naszym obszarze.

Materiały szkoleniowe

 

Minimalist Fashion Photo Collage