Zaproszenie na spotkania: informacyjno - konsultacyjne oraz szkoleniowe w dniu 20 stycznia 2020 r.

 W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2020 r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie (sala balowa, I piętro) w godzinach:

- spotkanie informacyjno-konsultacyjne: 15:00-16:00

- spotkanie szkoleniowe: 16:00-18:00

 

 Zaproszenie