Aktualizacja informacji dot. postępowania przetargowego - Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 27.11.2019 r. odrzucono z postępowania przetargowego oferty firm: Sanito Sp. z o.o., FlexiPower Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz HYMON ENERGY sp. z o.o.. Aktualnie trwa ocena dokumentów złożonych na wezwanie przez firmę INERGIS  S.A.
Na dzień 10 stycznia planowane jest posiedzenie komisji przetargowej.
 
Opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu w stosunku do wcześniejszych planów wynikają z odwołań do KIO i prowadzonego przez KIO postępowania.