ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Zapytanie ofertowe nr BK.410.1.1.4.2019 na pełnienie obowiązków Koordynatora biura Projektu oraz Specjalisty ds. rozliczeń i przepływów finansow