Nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 134/2019 Prezesa ARiMR z dnia 16 października 2019 roku, obowiązuje nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów.

 

Aktualny wzór wniosku: /tutaj/

 

źródło: ARIMR