Informacja ws. postępowania przetargowego - Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, które odbyło się w dniu 24.10.2019 r., zostało przerwane ze względu na obszerność materiału dowodowego wniesionego przez strony postępowania. Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 18.11.2019 r.

 

O dalszych czynnościach w sprawie prowadzonego postępowania będziemy Państwa sukcesywnie informować.