III Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych

8 września br. Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa wzięła udział w III Dniu Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Skawinie. Zorganizowane zostało przez Gminę Skawina - Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Biuro Inicjatyw Społecznych i Skawińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wzięło w nim udział ponad 30 organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych działających na terenie Gminy Skawina.

Podczas wydarzenia można było zapoznać się z bogatą ofertą NGO oraz skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów i poszczególne stanowiska, min. występy taneczne i wokalne, plener malarski, degustacje oraz liczne atrakcje i konkursy dla dzieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się gra stanowiskowa, podczas której za prawidłowo wykonane zadanie uczestnicy zbierali pieczątki z poszczególnych stanowisk. Zebranie 15 pieczątek z różnych stanowisk uprawniało do wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród. Nasze stowarzyszenie przygotowało ciekawą zabawę, podczas której uczestnicy odpowiadali na pytania związane z jego działalnością oraz atrakcjami turystycznymi, historycznymi i kulturalnymi obszaru Blisko Krakowa.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i stanowiła doskonałą okazję do pogłębienia wzajemnej współpracy i integracji lokalnej. Dziękujemy za liczne odwiedzanie naszego stoiska i wspaniałą zabawę.

 

kolaż zdjęć