Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji

 

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji zatrudniono Panią Agatę Szarańską, zamieszkałą w Rzozowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką, która spełniła wymagania formalne ustalono, że Pani Agata Szarańska w wystarczającym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Agatę Szarańską za odpowiedniego kandydata  na to stanowisko.