Podążaj tropem czystego powietrza

W ramach realizacji programu „Podążaj tropem czystego powietrza - warsztaty edukacyjne wraz z ekologiczną grą terenową dla uczniów Szkół Podstawowych/Oddziałów Przedszkolnych z terenu Gminy Mogilany” odbyła się ekologiczna gra terenowa w parku Dworze Mogilańskim. Projekt miał na celu wzrost świadomości ekologicznej przede wszystkim tej związanej z dbałością o jakość powietrza wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
 
Więcej informacji nt. warsztaów /tutaj/