Posiedzenie Rady LGD - rozpatrzenie protestów

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów wniesionych w ramach naborów o numerach: 1/2019 na operacje z podejmowania działalności gospodarczej oraz 2/2019 na operacje z zakresu rozwoju działalności gospodarczej.

W ramach naboru numer 1/2019 Rada LGD rozpatrzyła 4 protesty.
W ramach naboru numer 2/2019 Rada LGD rozpatrzyła 2 protesty.

Protesty, wraz zajętym w sprawie stanowiskiem Rady LGD, przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Protesty rozpatrzone zostaną przez Urząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich otrzymania.