Jublieusz 700-lecia lokacji wsi Kamień

 700Kamien