Tropem czystego powietrza

 

W Gminie Mogilany ruszyła realizacja projektu Podążaj tropem czystego powietrza, który obejmuje cykl warsztatów edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną powietrza. Finalnym wydarzeniem w ramach projektu będzie zespołowa gra terenowa, która odbędzie się w czerwcu w parku przy Dworze Mogilańskim.  Szkoleniami zostaną objęte dzieci ze wszystkich placówek edukacyjnych Gminy.

Nie bądźmy obojętni i wszyscy zwracajmy uwagę na otaczające nas środowisko:

  • Powietrze

Chcesz przyczynić się do polepszenia czystości powietrza? Podczas dobrej pogody przesiądź się z samochodu na rower, możesz też korzystać z komunikacji zbiorczej.

Zadanie pn. „Podążaj tropem czystego powietrza - warsztaty edukacyjne wraz z ekologiczną grą terenową dla uczniów Szkół Podstawowych/Oddziałów Przedszkolnych z terenu Gminy Mogilany” współfinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu priorytetowego – edukacja ekologiczna.