Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. administracji i projektów

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. administracji i projektów zatrudniono Panią Monikę Strzebońską, zamieszkałą w Mogilanach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatką, która spełniła wymagania formalne ustalono, że Pani Monika Strzebońska w wystarczającym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Specjalisty ds. administracji i projektów. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Monikę Strzebońską za odpowiedniego kandydata na to stanowisko.