Patronat Skarby Blisko Krakowa - wyniki konkursu

W naborze przeprowadzonym od 20 lutego do 13 marca 2019 roku złożono łącznie 15 wniosków o przyznanie Patronatu Skarby Blisko Krakowa. Wszystkie złożone wnioski otrzymały wsparcie, a Wnioskodawcy zaproszeni zostaną do podpisania umów. Prosimy o uważne śledzenie Państwa skrzynek pocztowych.

Stowarzyszenie Blisko Krakowa raz jeszcze gratuluje zwycięzcom! Wszystkie podmioty z obszaru Blisko Krakowa zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która przewidziana jest na przyszły rok.

Lista przedsięwzięć objętych Patronatem Skarby Blisko Krakowa - TUTAJ