Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-050 Radziszów

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Biura

zatrudniono Panią Renatę Gardoń-Kubacką, zameszkałą w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Renata Gardoń-Kubacka w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Kierownika Biura. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Renatę Gardoń-Kubacką za najlepszego kandydata na to stanowisko.