Zapraszamy na XXVI Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXVI Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w poniedziałek 4 lutego 2019 r. w  Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów:

w I terminie – o godz. 1600, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1630, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Podsumowanie działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa w latach 2017-2018.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Biura LGD.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 10. Wybór Zarządu.
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór Rady LGD Blisko Krakowa.
 13. Przedstawienie propozycji głównych kierunków działania w następnych latach.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje, sprawozdania oraz projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl od 28 stycznia 2019 r. Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie. Uwagi i pytania prosimy kierować do biura LGD, 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, tel. 12-256-02-31 lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.