"Wyskocz za Kraków"


Realizacja projektu umożliwi obu partnerom promocję swoich obszarów, w tym lokalnych produktów, usług i przedsiębiorczości. Projekt polega na stworzeniu i wypromowaniu produktu turystycznego: pięciu tras turystycznych zlokalizowanych na obszarze gmin, które wchodzą w skład obu stowarzyszeń. Służyć temu ma aplikacja mobilna popularyzująca turystykę i aktywny tryb spędzania czasu wolnego. Oficjalny początek współpracy obu stowarzyszeń dała zawarta w listopadzie 2017 roku Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Wyskocz za Kraków”, która nakreśliła zasady współdziałania.W kwietniu 2018 roku oba partnerskie stowarzyszenia podpisały z Zarządem Województwa Małopolskiego Umowę o przyznaniu pomocy i rozpoczęły realizację pierwszego etapu projektu. Produkt turystyczny „Wyskocz za Kraków” to kompletna oferta spędzania czasu wolnego. Zaprezentowane trasy bazują na walorach krajobrazowych i przyrodniczych, wykorzystują lokalną infrastrukturę i przedsiębiorczość związaną z branżą turystyczną i rekreacyjną. Ponadto aplikacja zawiera również informacje niezbędne do zaplanowania wypoczynku: sposoby dojazdu i możliwości poruszania się po trasach, ich typ (np. piesza, rowerowa) oraz możliwość skorzystania z pobliskich usług.