Aktualności

Wybierz rok:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik biura

11-02-2019

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Kierownik biura

Termin składania ofert: wtorek, 25 lutego 2019 r., g. 17.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/
więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjne i szkoleniowe

04-02-2019

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania: spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz spotkania informacyjne/ szkolenia. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz osobom, które chcą podjąć działalność gospodarczą, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W trakcie spotkań omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA W RADZISZOWIE DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4 32-052 RADZISZÓW

SPOTKANIA DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE:
18 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)
 - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 - 16:00
 - Spotkanie informacyjne/ szkolenie w godzinach: 16:00 – 18:00

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ
W TERMINIE: 25 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)
 - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 - 16:00
 - Spotkanie informacyjne/ szkolenie: 16:00 – 18:00

Zaproszenie

więcej

"Wyskocz za Kraków"

09-01-2019

 - to projekt, który nasze stowarzyszenie od 2018 roku realizuje we współpracy z LGD Powiatu Wielickiego. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Stworzony produkt turystyczny jest odpowiedzią na rosnącą popularność aktywnego wypoczynku poza miastem, dlatego kierowany jest nie tylko do mieszkańców gmin gdzie jest on realizowany, ale również do mieszkańców Krakowa, całej Małopolski oraz turystów spoza niej. „Skarby na wyciągnięcie ręki”, „Droga pełna różnorodności”, „Wokół Królewskiej Puszczy”, „Odkrywanie Pogórza Wielickiego”, „Dla każdego coś dobrego” – to nazwy wytyczonych tras, aby je poznać wystarczy pobrać darmową aplikację i … Wyskoczyć za Kraków!

* Aplikacja mobilna „Wyskocz za Kraków” jest bezpłatna, działa na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system Android, Apple iOS lub Windows 10, można ją pobrać na www.wyskoczzakrakow.pl

WzK 1

więcej

Zapraszamy na XXVI Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

21-01-2019

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXVI Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w poniedziałek 4 lutego 2019 r. w  Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów:

w I terminie – o godz. 1600, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1630, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

więcej