Aktualności

Wybierz rok:

Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko: Kierownik biura

26-02-2019

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko:Kierownik biura do stowarzyszenia Blisko Krakowa wpłynęły dwie oferty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów, do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwóch kandydatów.

Zgodnie z „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”  kandydaci przeszli do merytorycznego etapu naboru.

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

18-02-2019

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik biura

11-02-2019

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Kierownik biura

Termin składania ofert: wtorek, 25 lutego 2019 r., g. 17.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/
więcej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

18-02-2019

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjne i szkoleniowe

04-02-2019

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania: spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz spotkania informacyjne/ szkolenia. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz osobom, które chcą podjąć działalność gospodarczą, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W trakcie spotkań omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA W RADZISZOWIE DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4 32-052 RADZISZÓW

SPOTKANIA DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE:
18 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)
 - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 - 16:00
 - Spotkanie informacyjne/ szkolenie w godzinach: 16:00 – 18:00

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ
W TERMINIE: 25 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)
 - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 - 16:00
 - Spotkanie informacyjne/ szkolenie: 16:00 – 18:00

Zaproszenie

więcej