Aktualności

Wybierz rok:

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

01-04-2019

dotyczące przetargu pn.„DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA

czytaj więcej: http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2019/1308-ogloszenie-o-zamowieniu.html 

 

 

 

więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy

28-03-2019

Zarząd Stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. administracji i projektów

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

22-03-2019
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU "CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA"

Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2018

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Ogłoszenie_22332019

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ  z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn.„DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA” oraz modyfikacja SIWZ z dnia 01-04-2019

Załączniki:

SIWZ - odpowiedzi do SIWZ z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ po modyfikacji SIWZ z dnia 1 kwietnia 2019 r.

 

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn " DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU "CZYSTA ENERGIA"

 

Załączniki:

Zawiadomienie

Treść odwołania

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ  z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn.„DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA” oraz modyfikacja SIWZ z dnia 04-04-2019

Załaczniki:

SIWZ - odpowiedzi do SIWZ z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 4 kwietnia 2019 r.


WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ  z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu pn.„DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA” oraz modyfikacja SIWZ z dnia 08-04-2019

Załaczniki:

SIWZ - odpowiedzi do SIWZ z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 8 kwietnia 2019 r.

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE  z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Odpowiedź na pytania do przetargu pn.DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA z dnia 09-04-2019

Załączniki:
Odpowiedź Zamawiającego na Odwołanie z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 4


 

OGŁOSZENIA z dnia 10 kwietnia 2019 r. O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczącego przetargu pn.DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA z dnia 10-04-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2


WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 roku
dotyczącego przetargu pn. „DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTEK WYTWARZANIA ENERGII Z OZE - ZESTAWÓW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, ZESTAWÓW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, POMP CIEPŁA I KOTŁÓW NA BIOMASĘ NA TERENIE GMIN: CZERNICHÓW, LISZKI, SKAWINA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE I ZABIERZÓW W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA ENERGIA BLISKO KRAKOWA” z dnia 11-04-2019

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

Załącznik nr 4 do SIWZ po modyfikacji z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Unieważnienie przetargu z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

 

więcej

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

05-03-2019

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-050 Radziszów

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Biura

zatrudniono Panią Renatę Gardoń-Kubacką, zameszkałą w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Renata Gardoń-Kubacka w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Kierownika Biura. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Renatę Gardoń-Kubacką za najlepszego kandydata na to stanowisko.

więcej