Aktualności

Wybierz rok:

Komunikat dot. projektu "Czysta Energia Blisko Krakowa"

05-11-2019
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i informacjami o organizowanych na naszym terenie spotkaniach dotyczących odnawialnych źródeł energii, oświadczamy, że nie są one związane z projektem "Czysta Energia Blisko Krakowa",  realizowanym przez LGD Blisko Krakowa oraz Gminy: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

 

Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” jest na etapie wyboru wykonawcy dostawy i montażu instalacji OZE. Postępy w realizacji projektu są zamieszczane na bieżąco na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz na stronach gmin uczestniczących w projekcie. Aktualne informacje można również uzyskać w biurze projektu (LGD Blisko Krakowa) lub w Urzędach Gmin.

więcej

Nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów

29-10-2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 134/2019 Prezesa ARiMR z dnia 16 października 2019 roku, obowiązuje nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów.

 

Aktualny wzór wniosku: /tutaj/

 

źródło: ARIMR

więcej

Ogłoszenie o naborze 3/2019

22-10-2019

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O NABORZE-KLIKNIJ

więcej

Informacja ws. postępowania przetargowego - Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

28-10-2019
Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, które odbyło się w dniu 24.10.2019 r., zostało przerwane ze względu na obszerność materiału dowodowego wniesionego przez strony postępowania. Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 18.11.2019 r.

 

O dalszych czynnościach w sprawie prowadzonego postępowania będziemy Państwa sukcesywnie informować.
więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE - 4.11.2019 r.

22-10-2019

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Spotkanie dedykowane jest podmiotom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/256-02-31.

MIEJSCE SPOTKANIA: DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4, 32-052 RADZISZÓW

TERMIN: 4 LISTOPADA 2019 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZINACH: 15:30-19:00.

więcej