Aktualności

Wybierz rok:

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

05-03-2019

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ul. Szkolna 4, 32-050 Radziszów

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Biura

zatrudniono Panią Renatę Gardoń-Kubacką, zameszkałą w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że Pani Renata Gardoń-Kubacka w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych na stanowisku Kierownika Biura. Wobec powyższego Zarząd uznał Panią Renatę Gardoń-Kubacką za najlepszego kandydata na to stanowisko.

więcej

Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko: Kierownik biura

26-02-2019

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wolne stanowisko:Kierownik biura do stowarzyszenia Blisko Krakowa wpłynęły dwie oferty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokumentów, do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwóch kandydatów.

Zgodnie z „Zasadami rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”  kandydaci przeszli do merytorycznego etapu naboru.

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

18-02-2019

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

18-02-2019

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik biura

11-02-2019

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Kierownik biura

Termin składania ofert: wtorek, 25 lutego 2019 r., g. 17.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/
więcej