Informacja o złożonych wnioskach gotowości do udziału w dialogu

Stowarzyszenie Blisko Krakowa; 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 działając na podstawie
§ 7 ust. 1 Regulaminu dialogu technicznego informuje, iż następujące podmioty zgłosiły gotowość do udziału w dialogu technicznym:

  • Levada Sp. z o.o.; ul. Rydla 57/2, 30-087 Kraków;
  • Lauda Metalplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; Facimiech 178, 32-051 Wielkie Drogi;
  • Inergis S.A.; ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa;
  • Sanito Sp z o.o.; ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.

Załącznik