Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi prawnej, opartej o Zapytanie ofertowe nr  13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Pana Kamila Lach Kancelaria Radcy Prawnego, Jurczyce 120 32-052 Radziszów, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO