Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych, opartej o Zapytanie ofertowe nr  12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Pana Macieja Gędłek, ul. Fałata 4/I/8 30-109 Kraków, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO