„10 lat relacji”… Jubileusz 10-lecia działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa

W dniu 10 grudnia br., w siedzibie stowarzyszenia – w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa obchodziła Jubileusz 10. lat działalności.
W wydarzeniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia, włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego
oraz organizacji pozarządowych. Jubileusz został uroczyście otwarty przez prezesa zarządu stowarzyszenia Blisko Krakowa Daniela Wrzoszczyka. Po prezentacji działań, które stowarzyszenie podejmowało w ciągu 10. lat, prezes przekazał głos gościom.    IMG 5283 z

Tematem przewodnim wystąpień było: „10 lat relacji”. Wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy stowarzyszonymi gminami, zarówno na poziomie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak i społeczności obszaru Blisko Krakowa, to największy sukces stowarzyszenia. Pan Wojciech Kozak, radny sejmiku wojewódzkiego, zwrócił uwagę nie tylko na integrację i rozwój przestrzeni obszaru gmin tworzących LGD, podkreślił również kulturowo-społeczny aspekt współpracy. Prowadząca w gminie Liszki „Akademię Tradycji”, pani Bożena Gielarowska, wspominała wieloletnią współpracę ze stowarzyszeniem, zwłaszcza zaś Zabawę Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa, dzięki której skarby kultury, historii i tradycji obszaru LGD - „perełki w każdej z gmin stowarzyszenia”, są pielęgnowane i przekazywane najmłodszym mieszkańcom obszaru. Pani Ewa Lipowczan,  będąca w Komitecie założycielskim stowarzyszenia i jego wieloletnia członkini, podkreślała wagę współpracy gmin członkowskich. W podobnym tonie przemawiał wójt gminy Czernichów pan Szymon Łytek, który zwrócił uwagę na ewolucję tejże współpracy, na to, że gminy nauczyły się  razem działać nie tylko dla indywidualnych korzyści, ale i dla dobra wspólnego całego obszaru. Taka umiejętność, jak zauważył, jest „wartością dodaną” członkostwa w LGD Blisko Krakowa.

Po wystąpieniach goście wzięli udział w przyjęciu urodzinowym.