Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

 Stowarzyszenie Blisko Krakowa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzającywszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Załącznik 1. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2. Zagadnienia dialogu technicznego

Załącznik 3. Zgłoszenie gotowości udziału w dialogu technicznym

Załącznik 4. Regulamin dialogu technicznego

Protokół z dialogu technicznego