Zapraszamy na XXV Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 10 grudnia 2018 r.
w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres:ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów.

DOJAZD /TUTAJ/

W I terminie – o godz. 1400, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
W II terminie – o godz. 1430, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Zwołanie Walnego Zebrania Członków wynika z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentach: Statucie Stowarzyszenia, Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Regulaminie funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.

Proponowany porządek obrad XXV Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  4. Omówienie zmian w dokumentach stowarzyszenia - Statucie Stowarzyszenia, Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 wraz z procedurami oceny i wyboru operacji oraz Regulaminu funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedur oceny i wyboru operacji
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Projekty dokumentów będą przedmiotem konsultacji społecznych, które będą trwały od 29 listopada do 6 grudnia 2018 r. Projekty te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl. Uwagi i pytania prosimy kierować do Biura LGD, adres: 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4, tel. 12-256-02-31 lub przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie.

Po zakończeniu XXV WZC mamy przyjemność zaprosić Państwa na Jubileusz 10-lecia działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa.