Posiedzenie Rady LGD - ocena operacji własnych

W dniu 20 sierpnia  2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące oceny operacji własnych, zgodnienie z zamiarami nr 1/2018/OW oraz 2/2018/OW. W związku z tym, że żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji tego typu operacji, Rada LGD oceniła wnioski przygotowane przez Zarząd LGD i wybrała operacje do realizacji.

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych 1/2018/OW

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2018/OW

Lista operacji wybranych 2/2018/OW

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 2/2018/OW