Operacja własna 1/2018/OW - brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 4 lipca 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Blisko Krakowa informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD, zakres tematyczny operacji: Utworzenie mobilnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do godziny 18.00 dnia 6 sierpnia 2018 roku, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej, przygotowany przez Zarząd, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej przekazan został do oceny Rady LGD.