"Majówka w Mogilańskim Dworze"

Podczas tegorocznej Majówki wystąpiło wielu artystów: uczestnicy Pracowni Wokalnej i Taneczno – Ruchowej GOK-u, przedszkolaki z terenu gminy Mogilany, dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Mogilanie” wraz z Kapelą, Szkolny Zespół Regionalny „ Bukowioki”, Zespół Muzyczny „Ad Libitum”, „Zielona Kapela” z Konar, Akademia Sztuk Walki „Fighter”, Chór „Mogilanum”, Zespół Regionalny „Mogilanie” wraz z Kapelą, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosani, Professional Dance and Fitness Studio. W czasie imprezy odbyła się również licytacja na rzecz Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej. Gwiazdami wieczoru byli: kabaret „ Koń Polski” oraz zespół Masters. Nasze stoisko promocyjne cieszyło się dużym powodzeniem.