Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji pozarządowych z Mołdawii

W czerwcu 2014 r. Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z UE. Aktualnie prowadzone są na jej terenie starania  na rzecz powołania stowarzyszeń podobnych do polskich Lokalnych Grup Działania. Celem wizyty naszych Gości z Mołdawii było spotkanie się z działającymi w Województwie Małopolskim Lokalnymi Grupami Działania, zapoznanie się z ich pracą, zarówno od strony wdrażania projektu LEADER, jak i praktykami w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej. Wizyta miała również na celu poznanie funkcjonowania mechanizmów europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także zdobycie wiedzy w zakresie wypracowania stosownych instrumentów niezbędnych do ich wdrażania.