Posiedzenie Rady LGD - wyniki naboru 3/2018

W dniu 16 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018.
W trakcie obrad członkowie Rady LGD stwierdzili konieczność wezwania Wnioskodawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosków w ramach naborów nr 1 oraz nr 2. W efekcie ocenie poddano wyłącznie wnioski złożone w ramach naboru nr 3/2018 dotyczącego infrastruktury drogowej.

Wyniki oceny oraz protokół z obrad znajdziecie Państwo poniżej:

- Lista operacji zgodnych  z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

- Lista operacji wybranych 

- Protokół z posiedzenia Rady LGD