Posiedzenie Rady LGD - rozpatrzenie protestów

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 4/2017, do których protesty zostały uwzględnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Protokół z posiedzenia Rady

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR