Aktualności

Wybierz rok:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

21-03-2018

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

21-03-2018

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 7 marca 2018 r.

20-03-2018

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na opracowanie i druk mapy turystycznej obszaru Stowarzyszenia Blisko Krakowa, opartej o Zapytanie ofertowe nr  3/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 19 marca 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Wydawnictwa LOBOSOFT II, os. Strusia 7/94, 31-808 Kraków, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

21-03-2018

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/

więcej

Zaproszenie

14-03-2018

W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. zapraszamy na Wielkanocny Festiwal Rękodzieła, który odbędzie się w Ratuszu w Zabierzowie.

Wielkanocny20festiwal20rekodziela1

więcej