Aktualności

Wybierz rok:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

04-12-2018

Stowarzyszenie Blisko Krakowa informuje, że planuje przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

więcej

Ograniczenia w pracy biura w dniu 3 grudnia 2018 r.

03-12-2018

Ze względu nie nieprzewidzianą awarię sieci telekomunikacyjnej w budynku, w którym mieści się siedziba stowarzyszenia Blisko Krakowa, uniemożliwiającą jego normalne funkcjonowanie, w dniu 3 grudnia br., utrudniona będzie komunikacja telefoniczna oraz mailowa.

Kontakt z pracownikami biura w dniu 3 grudnia możliwy będzie pod telefonem komórkowym 537 022 729.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy, jednak nie wynikają one z winy stowarzyszenia.

więcej

Zapraszamy na XXV Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

26-11-2018

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 10 grudnia 2018 r.
w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres:ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów.

więcej

Konsultacje społeczne aktualizacji dokumentów LGD Blisko Krakowa

29-11-2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Statutu, Regulaminu Rady LGD oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów, a także procedur i kryteriów wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020.

więcej