Aktualności

Wybierz rok:

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

22-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

z dnia 22 listopada 2018 roku, na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi prawnej

 

W związku z realizacją projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i jednoczesną akceptację warunków realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z projektem umowy.

 

Zapytanie ofertowe nr 13/2018
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2

 Wyjaśnienia z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ

 Wyjaśnienia nr 2 z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

więcej

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

22-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018

z dnia 22 listopada 2018 roku, na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych

 

W związku z realizacją projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i jednoczesną akceptację warunków realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z projektem umowy.

Zapytanie ofertowe nr 12/2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wyjaśnienia z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ

Wyjaśnienia z dnia 28 listopada 2018 roku: TUTAJ

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

więcej

Dożynki Gminne w Jaśkowicach - relacja

10-09-2018

W dniu 8 września br. LGD Blisko Krakowa gościła w Jaśkowicach na Dożynkach Gminnych. Po dzięczynnej Mszy Świętej uczestnicy wydarzenia: gospodarze, przedstawiciele sołectw, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, uroczyście przemaszerowali w Korowodzie Dożynkowym na miejsce wydarzenia.  Po oficjalnym otwarciu Dożynek rozpoczęła się ceremonia przekazania wieńców oraz prezentacja sołectw.

Również nasze stowarzyszenie wzięło udział w tym wydarzeniu. Stoisko LGD Blisko Krakowa cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udzielaliśmy informacji na temat bieżącej działalności naszego stowarzyszenia, zachęcaliśmy do brania udziału w aktualnie organizowanych przez nas wydarzeniach, a także rozdawaliśmy materiały i gadżety promujące.

 IMG 4955 1Jas   IMG 4957 Jas2

 IMG 4966 Jas4   IMG 4962 Jas3

więcej

"Czysta Energia Blisko Krakowa"

20-09-2018

W dniu 18 września br., w  Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, została podpisana Umowa partnerska pomiędzy LGD Blisko Krakowa (będącą Liderem projektu), a Gminami: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Projekt pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” umożliwi pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich.

Całkowita wartość projektu wynosi 28 437 012,09 zł, a przyznana wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 294 014,42 zł.

DSC 0527 2

DSC 0544 4

DSC 0537 3

DSC 0526 1

więcej

"Śpiewana historia Polski" - koncert Kuby Michalskiego

07-09-2018

W sobotę 15 września br.,  w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, odbędzie się koncert „Śpiewana historia Polski”.  Będzie to kompilacja utworów Jacka Kaczmarskiego i wierszy polskich poetów z muzyką Kuby Michalskiego. Całość składa się w poetycko-muzyczną opowieść o historii Polski: od potężnego królestwa Jagiellonów, przez czas rozbiorów, wojny, aż do współczesności. Więcej informacji znajduje się na stronie CKiS w Skawinie organizującego koncert: https://skawina.eu/koncert-kuby-michalskiego-w-radziszowie/

Koncert rozpoczyna się o godzinie 17:00. Wstęp wolny.
Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa, w ramach patronatu Skarbów Blisko Krakowa.

 

Koncert 1509

 

więcej