Aktualności

Wybierz rok:

Informacja o złożonych wnioskach gotowości do udziału w dialogu

19-12-2018

Stowarzyszenie Blisko Krakowa; 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 działając na podstawie
§ 7 ust. 1 Regulaminu dialogu technicznego informuje, iż następujące podmioty zgłosiły gotowość do udziału w dialogu technicznym:

  • Levada Sp. z o.o.; ul. Rydla 57/2, 30-087 Kraków;
  • Lauda Metalplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; Facimiech 178, 32-051 Wielkie Drogi;
  • Inergis S.A.; ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa;
  • Sanito Sp z o.o.; ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.

Załącznik

więcej

Zabierzowska Gwiazdka – spotkanie świąteczne na Rynku w Zabierzowie

18-12-2018

Zapraszamy mieszkańców całej gminy w dniach 20-21 grudnia 2018 na Rynek w Zabierzowie, gdzie będzie można zakupić ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, słodkie wypieki, regionalne wędliny oraz rękodzieło artystyczne.

ZABierzowska GWIazdka

Szczególnie zapraszamy w czwartek 20 grudnia na wspólne kolędowanie przy choince. Dla najmłodszych o godz. 16:00 odbędzie się widowisko na lodzie pt. „Kraina Lodu” oraz liczne animacje i zabawy. Program sceniczny wypełni wspólne kolędowanie w towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej.

Spotkanie przy choince będzie okazją do wspólnego śpiewania znanych i lubianych kolęd i pastorałek oraz złożenia życzeń świątecznych. W bożonarodzeniowy nastrój przeniosą wszystkich także Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora, które przygotują tradycyjne potrawy z wigilijnych stołów. Ponadto zostaną rozstrzygnięte konkursy ( ok. godz. 17:00) na „Potrawę wigilijną” oraz „Ozdobę choinkową”, a wszystko dopełni koncert piosenek świątecznych w wykonaniu zespołu CONTRA.

Stoiska świąteczne czynne będą w godzinach:

Czwartek 20 grudnia 12:00 – 19:00

Piątek 21 grudnia 10:00 – 18:00

Tekst: źródło strona  internetowa SCKIPGZ

więcej

Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

12-12-2018

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych, opartej o Zapytanie ofertowe nr  12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Pana Macieja Gędłek, ul. Fałata 4/I/8 30-109 Kraków, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

więcej

Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

12-12-2018

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi prawnej, opartej o Zapytanie ofertowe nr  13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Pana Kamila Lach Kancelaria Radcy Prawnego, Jurczyce 120 32-052 Radziszów, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

więcej

„10 lat relacji”… Jubileusz 10-lecia działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa

11-12-2018

W dniu 10 grudnia br., w siedzibie stowarzyszenia – w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa obchodziła Jubileusz 10. lat działalności.
W wydarzeniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia, włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego
oraz organizacji pozarządowych. Jubileusz został uroczyście otwarty przez prezesa zarządu stowarzyszenia Blisko Krakowa Daniela Wrzoszczyka. Po prezentacji działań, które stowarzyszenie podejmowało w ciągu 10. lat, prezes przekazał głos gościom.    IMG 5283 z

Tematem przewodnim wystąpień było: „10 lat relacji”. Wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy stowarzyszonymi gminami, zarówno na poziomie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak i społeczności obszaru Blisko Krakowa, to największy sukces stowarzyszenia. Pan Wojciech Kozak, radny sejmiku wojewódzkiego, zwrócił uwagę nie tylko na integrację i rozwój przestrzeni obszaru gmin tworzących LGD, podkreślił również kulturowo-społeczny aspekt współpracy. Prowadząca w gminie Liszki „Akademię Tradycji”, pani Bożena Gielarowska, wspominała wieloletnią współpracę ze stowarzyszeniem, zwłaszcza zaś Zabawę Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa, dzięki której skarby kultury, historii i tradycji obszaru LGD - „perełki w każdej z gmin stowarzyszenia”, są pielęgnowane i przekazywane najmłodszym mieszkańcom obszaru. Pani Ewa Lipowczan,  będąca w Komitecie założycielskim stowarzyszenia i jego wieloletnia członkini, podkreślała wagę współpracy gmin członkowskich. W podobnym tonie przemawiał wójt gminy Czernichów pan Szymon Łytek, który zwrócił uwagę na ewolucję tejże współpracy, na to, że gminy nauczyły się  razem działać nie tylko dla indywidualnych korzyści, ale i dla dobra wspólnego całego obszaru. Taka umiejętność, jak zauważył, jest „wartością dodaną” członkostwa w LGD Blisko Krakowa.

Po wystąpieniach goście wzięli udział w przyjęciu urodzinowym.

więcej

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.