Odnowa i rozwój wsi

15-02-2018

Pamiętaj o ocenie wniosku w LGD!

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), powinien być zgodny z celami LSR (pobierz cele)

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem kryteriów wyboru projektów (pobierz kryteria)


Informacje podstawowe

Procedura wyboru projektów przez LGD


 

Dokumentacja aplikacyjna

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2013 ROKU

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (6z)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego 

·  pobierz plik (.pdf) - wersja do druku

· pobierz plik (.xls) - wersja do edycji


Instrukcja wypełniania wnioskupobierz 

2. INFORMACJA DODATKOWA

UWAGA!

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

3. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

   FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)


Archiwum dokumentacji aplikacyjnej

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (5z) (ważne od 26.11.2012 do 30.06.2013)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

2. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (4z) (ważne od 1.06.2012 do 25.11.2012)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

3. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (3Z)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

 

więcej

Małe Projekty

15-02-2018

Pamiętaj o ocenie wniosku w LGD!

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), powinien być zgodny z celami LSR (pobierz cele)

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem kryteriów wyboru projektów (pobierz kryteria)

Każdy projekt musi być realizowany w ramach conajmniej jednego z zakresów operacji (pobierz zakresy operacji)

Informacje podstawowe 

Procedura wyboru porjektów przez LGD

 


Dokumentacja alikacyjna

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /8z (obowiązujący od 4 maja 2014 r.)

· pobierz plik  – wersja aktywna

Uwaga nowa wersja!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /8z (obowiązująca od 4 maja 2014 r.)   

· pobierz plik 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna) - pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz 

2. INFORMACJA DODATKOWA 

UWAGA! 

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) - wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

4. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    4.1 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

  FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim należy złożyć wniosek o wydanie in terpretacji indywidualnej, która będzie nam potrzebna do złożenia wniosku o płatność. Wniosek ten składa się na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko Biala

5. FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

1) W części G wniosku w poz. 68 należy opisać stan faktyczny w oparciu o statut organizacji oraz opisać operację, którą realizujemy w ramach małego projektu, kończąc zdaniem: Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Okres realizacji projektu to: ...

2) Pytanie w poz. 69 można sformułować w następujący sposób: Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą "..." w związku z realizacją działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi?”

3) W poz. 70 nasze stanowisko może brzmieć: Naszym zdaniem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania w związku z działaniem 4.1/413.

   5.1  ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy opis w części G wniosku nie mieści się w wyznaczonych rubrykach

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł. Numer konta bankowego:
Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu wydawania interepretacji indywidualnych znajdują się tutaj.


Informacje podstawowe

Realizacja małego projektu krok po kroku

Procedura wyboru projektów przez LGD

Kryteria wyboru projektów przez LGD

Cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju

Minimalne wymagania i dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD


Archiwum dokumentacji aplikacyjnej

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z (obowiązujący od 17 kwietnia 2013 r.)

· pobierz plik   – wersja aktywna

Uwaga nowa wersja!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z (obowiązująca od 17 kwietnia 2013 r.)   

· pobierz plik  

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z (obowiązujący od 31 stycznia 2013 r.)

· pobierz plik  – wersja aktywna

Uwaga nowa wersja!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z  

· pobierz plik 

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /6z (obowiązujący od 6 kwietnia 2012 r.)

· pobierz plik  – wersja aktywna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /6z (obowiązujący od 8 listopada 2012 r.)

- pobierz plik

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /6z (obowiązujący od 8 czerwca 2012 r.)

pobierz plik

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji /z6  (obowiązujący od 8 czerwca 2012 r.)

pobierz plik

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY/6z (obowiązująca od 6 kwietnia 2012 r.)

· pobierz plik (.pdf)

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 5z (obowiązujący od 18 lipca 2011 r.)

· pobierz plik (.pdf) – wersja aktywna

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 5z

· pobierz plik (.pdf)

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 4z (obowiązujący od 30 sierpnia 2010 r.)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 4z

· pobierz plik (.pdf)

 

więcej

Zagospodarowanie Czernichowa – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowości Czernichów.

15-02-2018

Zagospodarowanie Czernichowa, etap II – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowości Czernichów. Projekt zrealizowany przez Gminę Czernichów. W ramach realizowanej operacji powstał chodnik w miejscowości Czernichów.

Kwota dotacji: 117 378,00,00 zł.

 

więcej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wielofunkcyjnym budynku komunalnym w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 36

15-02-2018

Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Świątnikach Górnych.
Projekt zrealizowany przez Miasto i Gminę Świątniki Górne.

Kwota dotacji: 477 691,59 zł.

 

więcej

Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej odcinek od ul. Świątnickiej do ul. Jaśminowej.

15-02-2018

Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej i zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej, Świątnickiej, Jaśminowej. Projekt zrealizowany przez Gminę Mogilany.

Kwota dotacji: 294 444,00 zł.

 

więcej

RM/1/1/2009

15-02-2018

Operacja polegała na przystosowaniu pomieszczeń wykorzystywanych w działalności firmy na potrzeby magazynu, gdzie przechowywane miały być towary, którymi handluje wnioskodawca. Poprawiono stan techniczny pomieszczeń, co umozliwoło firmie rozwój i zwiększenie obrotów. Dofinansowano rówież zakup samochodu dostawczego, którym odbierane miały być towary od producentów oraz rozwożone do odbiorców.  Zakup takiego samochodu zwiększył mobilność wnioskodawcy, pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz umożliwił powiększenie obszaru działalności firmy, a co za tym idzie zwiększenie obrotów.

więcej

I Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa

15-02-2018

 

Podsumowanie

W dniu 5 czerwca odbył I Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa, który oficjalnie zainaugurował otwarcie szlaków turystycznych utworzonych w ramach projektu „Budowa kompleksowego produktu turystycznego – Skarby Blisko Krakowa”. Rajd miał niezwykłą oprawę, w bardzo ciekawy sposób  połączył spotkania z kulturą, historią i smakami naszego regionu, z turystyką i rekreacją, i choć nie miał  charakteru zawodów, wyzwolił prawdziwą, sportową rywalizację uczestników.

Wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie Blisko Krakowa, przy pomocy współorganizatorów: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych, skierowane było do mieszkańców obszaru LGD, ale także do mieszkańców Krakowa i okolic, którzy chętnie i licznie wzięli w nim udział. Patronat honorowy nad Rajdem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa.

W niedzielny poranek przy Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, gdzie znajdował się start rajdu, zebrało się ponad 55 drużyn, wśród których liczne grono stanowiły wielopokoleniowe rodziny. Biegnąca przez trzy gminy: Skawinę, Mogilany i Świątniki Górne 15-stokilometrowa trasa nie należała do łatwych. Malownicze widoki rekompensowały trudne podjazdy i nierówną nawierzchnię. Niewątpliwą atrakcją na szlaku były punkty kontrolne, na których uczestnicy musieli wykonać przygotowane w formie qustu zadania z wiedzy o regionie, ale także mogli skosztować lokalnych przysmaków – piernika hallerowskiego i słynnego już dżemu boczkowego. Finał rajdu połączony został z obchodami Święta Miasta w Świątnikach Górnych oraz Muzeobraniem. Wśród uczestników zawodów rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Współorganizatorom, naszym partnerom, sponsorom nagród rzeczowych za pomoc
i  zaangażowanie w organizacji wydarzenia, które sprzyjało popularyzacji aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej oraz pogłębieniu wiedzy o naszym regionie – serdecznie dziękujemy. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich gmin naszego stowarzyszenia, dzięki którym impreza się odbyła: Skawiny, Mogilan, Świątnik Górnych, Liszek, Czernichowa oraz Zabierzowa, a także do czuwających nad bezpieczeństwem uczestników strażaków OSP
z Radziszowa, Mogilan, Bukowa, Konar, Włosani, Olszowic i Świątnik Górnych – za ich nieocenioną i bezinteresowną pomoc. Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy przede wszystkim do uczestników Rajdu, którzy pokonując trudy trasy wykazali się świetną kondycją fizyczną, ale i wytrwałością oraz hartem ducha!

 

Wszystkich lubiących aktywny wypoczynek już teraz zapraszamy na kolejne sportowe wydarzenie, które jesienią odbędzie się na terenie gmin stowarzyszenia Blisko Krakowa. Tym razem trasa rajdu przebiegać będzie po mniej „górzystym” terenie, jednak atrakcji i niespodzianek z pewnością mniej nie będzie.

Informacji należy szukać na: http://www.bliskokrakowa.pl

Zapraszamy.

 

Galeria zdjęć z Rajdu (start i meta):TUTAJ 

Podziękowania

Przede wszystkim i w pierwszej kolejności dziękujemy Uczestnikom naszego Rajdu - za Waszą wytrwałość i uśmiechnięte twarze po takim wysiłku!
Dziękujemy tym wszystkim, bez których ta impreza nie miałaby miejsca: Współorganizatorom - Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świątnikach Górnych oraz sześciu gminom wchodzącym w skład stowarzyszenia Blisko Krakowa.
Naszym Partnerom - za Wasze zaangażowanie - Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach wraz z Zespołem Regionalnym "Mogilanie", Państwu Franciszkowi i Stanisławie Gąsior, Towarzystwu Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych, Serwis Rowerowy w Skawinie.
Ochotniczym Strażom Pożarnym z Radziszowa, Mogilan, Bukowa, Konar, Włosani, Olszowic i Świątnik Górnych - za ich nieocenioną i bezinteresowną pomoc!
Wszystkim naszym sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla Uczestników: Karcher, KKRenKar, Ośrodek Jeździecki Włosań, Michał Ulmański Fotografia, Mal-Mont, Vinsar, Active Academy, Camena Kosmetyka i Masaże, FiberLink, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna, ALICJA Masaż i Zabiegi Fizjoterapeutyczne, Ciocia Renia, ARKON Halina Paś, Salon Kosmetyczny Renata Zięba, Salon Fryzjerski „U Gosi”, Stary Młyn Burger, Szkoła Tańca Professional Dance, Piekarnia Włosań.
Dziękujemy również wszystkim tym, którzy pomogli nam w organizacji, a w dniu rajdu czuwali, aby wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.
Osób, od których otrzymaliśmy mnóstwo życzliwości było bardzo dużo - nie sposób wszystkich wymienić - im też dziękujemy.
DZIĘKUJEMY!!!

 

Ważne informacje dla uczestników I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa

Szanowni Uczestnicy I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa,

spotykamy się o godzinie 11.00, w dniu 5 czerwca 2016 r. w ogrodzie Dworu Dzieduszyckich
w Radziszowie, tutaj zlokalizowane będzie biuro Rajdu. Po przyjeździe zapraszamy po odbiór pakietu startowego dla drużyny, w skład którego wchodzi Przewodnik turystyczny „Skarby Blisko Krakowa”, identyfikator z numerem startowym drużyny, mapka trasy i quest oraz dla każdego członka drużyny opaski odblaskowe, los uprawniający do udziału w loterii z nagrodami na mecie Rajdu, talon na poczęstunek. Przy odbiorze pakietu prosimy podać numer startowy – to znacznie usprawni cały proces. Uczestnicy, którzy zgłoszenie na rajd przesłali drogą mailową dodatkowo zobligowani są do podpisania przy odbiorze pakietów formularza zgłoszeniowego oraz (jeżeli dotyczy) zgody na udział osoby niepełnoletniej w rajdzie.

Godzina startu podana w mailu jest godziną szacunkową. Po odbiorze pakietu startowego w czasie oczekiwania na start zapraszamy na program artystyczny realizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Na trasie czekają na Was miłe niespodzianki – spotkanie z historią i lokalnymi smakami. Żeby wziąć udział w losowaniu nagród należy zebrać wszystkie pieczątki – czyli zatrzymać się w każdym punkcie kontrolnym i wykonać zadanie. Na punktach kontrolnych zadania należy wykonywać sprawnie, jeżeli to możliwe nie zsiadając z roweru – tak aby zdążyć przed przyjazdem kolejnej drużyny. W punktach kontrolnych dostępna będzie woda mineralna. Trzy punkty kontrolne zlokalizowane są w plenerze, czwarty wymaga od Państwa wejścia do budynku, w związku z tym prosimy, aby jedna osoba
z drużyny czuwała nad pozostawionymi (na czas wykonania zadania) pod budynkiem rowerami.

W związku z tym, że rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym zwróćmy szczególną uwagę na ostrożność i bezpieczeństwo. Poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (Kodeks Drogowy – Prawo o ruchu drogowym), w kolumnach (drużynach), odstępy między drużynami muszą wynosić min. 200 m. Na trasie Rajdu obecni będą strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów prawnych).

Poruszamy się po szlakach powstałych w ramach projektu „Budowa kompleksowego produktu turystycznego – Skarby Blisko Krakowa” – na trasie znajdują się oznaczenia (tabliczki) z kolorem szlaku oraz dodatkowe oznaczenia z trasą rajdu. Na identyfikatorach znajdują się numery kontaktowe do Organizatorów rajdu, ratownika medycznego, który obecny będzie na trasie oraz telefony alarmowe. Jeżeli nastąpi konieczność zjechania z trasy, tym samym nie ukończenia rajdu bardzo prosimy o kontakt z Organizatorem. Zgodnie z Regulaminem rajdu, każda drużyna powinna posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy.

W miarę możliwości zwracamy się z prośbą o wykonywanie zdjęć i przesłanie ich po wydarzeniu do biura stowarzyszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zdjęcia będziemy publikować na naszych stronach internetowych.

Na mecie odbywać się będą równolegle obchody związane ze Świętem Miasta Świątniki Górne, tutaj zapraszamy na losowanie nagród i poczęstunek. Losowanie odbędzie się o godzinie 15.00 na dolnej scenie (amfiteatr) w Centrum Informacyjnym Szlaków. Przy Urzędzie Gminy wyznaczone będzie miejsce, gdzie możliwe będzie zdeponowanie rowerów. Każdy pozostawiający rower otrzyma numer, na podstawie, którego później będzie mógł go odebrać. Depozyt czynny będzie do godziny 16.00 Jeżeli rowery nie zostaną odebrane do tej godziny pozostaną w depozycie bez osoby pilnującej,
na wyłączną odpowiedzialność właściciela.

Bardzo prosimy o nie zaśmiecanie trasy. Po przejechaniu pierwszego odcinka rajdu trasa prowadzi przez Las Bronaczowa i Rezerwat Przyrody Kozie Kąty – przestrzegajmy zasad obowiązujących w Rezerwatach Przyrody. W lesie w  szczególności zabrania się:

  • zakłócania ciszy
  • rozniecani ognia i palenia tytoniu
  • płoszenia i ścigania zwierząt
  • zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód
  • niszczenia, drzew, krzewów i innych roślin
  • niszczenia obiektów turystycznych, tablic i znaków informacyjnych

 

Wszyscy uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez Organizatora (w razie potrzeby numer polisy dostępny u Organizatora).  Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników, lub w których brali oni udział,  oraz za sprzęt i mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu.

 

Mamy nadzieję, że trasa choć wymagająca będzie przyjemna, pamiętajmy ze przejazd nie jest wyścigiem – liczy się dobra zabawa.

Do zobaczenia na trasie!

Pobierz informacje w formacie .pdf

Przed startem warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia roweru oraz zasadach bezpieczeństwa podczas burzy:
http://wrower.pl/p…/obowiazkowe-wyposazenie-roweru,2158.html
http://lowcyburz.pl/…/09/zasady-bezpieczenstwa-podczas-burz/

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że wyczerpaliśmy limit miejsc na I Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa. Tym samym zamykamy zapisy. Dziękujemy i do zobaczenia na trasie!

 


 

Stowarzyszenie Blisko Krakowa wraz z gminami: Skawina, Świątniki Górne, Mogilany, Czernichów, Liszki i Zabierzów zaprasza wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas na drużynowy rajd rowerowy. Trasa rajdu (pobierz) przebiega przez trzy gminy: Skawinę, Mogilany i Świątniki Górne – szlakami powstałymi w ramach projektu „Budowa kompleksowego produktu turystycznego – Skarby Blisko Krakowa” dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i mierzy około 15 km.

Rajd nie jest wyścigiem, ma charakter rekreacyjny i drużynową formę. Udział w nim jest bezpłatny. Do uczestnictwa w rajdzie można zgłosić się całą drużyną (od 3 – 6 osób) lub indywidualnie do drużyny otwartej. Ilość miejsc jest ograniczona. Numery startowe przydzielane będą wg kolejności zgłoszeń. Drużyny startują co dwie minuty. Na trasie na uczestników czekają miłe niespodzianki – zabawa w formie questu, spotkania z historią i smakami lokalnymi, a na mecie poczęstunek i liczne atrakcje. Finał rajdu odbędzie się w Świątnikach Górnych i połączony będzie z obchodami Święta Miasta.

Start: Radziszów (Dwór Dzieduszyckich) – oficjalne otwarcie szlaków – występy artystyczne – zbiórka o godzinie 11.00

Każda drużyna otrzymuje:

- identyfikator z numerem startowym drużyny

- mapkę z trasą i quest

- przewodnik turystyczny „Skarby Blisko Krakowa”

- dodatkowo los dla każdego uczestnika

(na trasie woda mineralna i poczęstunek)

Meta: Świątniki Górne - Centrum Informacyjne Szlaków Blisko Krakowa

Po przejechaniu trasy każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Na mecie zapraszamy również na losowanie atrakcyjnych nagród, poczęstunek i zabawę.

Zapisy trwają do 16 maja br.

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Rajdu

Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w Rajdzie osoby niepełnoletniej

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przynieść do Biura Rajdu – ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (zobacz jak dojechać).

 

Uczestnicy do 18 r.ż. mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby - prawnego opiekuna 

Uwaga: Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Trasę Rajdu zabezpieczają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin: Skawina, Mogilany i Świątniki Górne. Organizator zapewnia również ubezpieczenie i opiekę medyczną.

 

Trasa Rajdu:

 

 

 

więcej