Rozpoczynamy realizację LSR na lata 2016-2022

15-02-2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczynamy realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

Pierwsze nabory wniosków odbędą się już w III kwartale 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad przyznawania dotacji.

Ważne dokumenty dostępne TUTAJ

 

więcej

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR 2016-2022

15-02-2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

W związku z zakończeniem procedury oceny przez Samorząd Województwa Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 i koniecznością wprowadzenia wskazanych uchwałą nr 26/2016 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmian w LSR /pobierz wyniki oceny/, zwracamy się do społeczności lokalnej gmin wchodzących w skład stowarzyszenia Blisko Krakowa oraz wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia Strategii o wyrażenie swojej opinii, która pozwoli nam dostosować zapisy LSR  do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian /pobierz zakres zmian/

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.05.2016 r., można je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) do poniżej zamieszczonych dokumentów.

Dokumenty konsultować można również w drodze rozmowy telefonicznej lub poprzez spotkanie w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu - w godzinach pracy /kontakt/

Do pobrania:

Dotychczasowa wersja dokumentu

Zaktualizowana wersja dokumentu

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2016-2022

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Kryterium 1.1

Kryterium 1.2

Kryterium 1.3

Kryterium 2.1

Kryterium 2.2

Kryterium 2.3

Kryterium 3.1

Kryterium 3.2

Kryterium 3.3

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Kryterium 1.1

Kryterium 1.2

Kryterium 1.3

Kryterium 2.1

Kryterium 2.2

Kryterium 2.3

Kryterium 3.1

Kryterium 3.2

Kryterium 3.3

więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjno - konsultacyjne

15-02-2018

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkania informacyjno - konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.

Spotkania odbędą się wg ustalonego HARMONOGRAMU, w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.

Pobierz ZAPROSZENIE.

 

więcej

Wyniki oceny wniosków

15-02-2018

Wyniki oceny wniosków

W dniu 7 listopada 2013 roku Rada stowarzyszenia Blisko Krakowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy z zakresu działań: „Małe Projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” złożone w naborze trwającym w dniach od 17 do 30 października  2013 roku. W trakcie trwania naboru nie wpłynął żaden wniosek z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W wyniku przeprowadzonej oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Lokalnymi Kryteriami Wyboru Rada pojęła uchwały, na podstawie których zostały sporządzone listy ocenionych wniosków. Listy wraz z dodatkową informacją zostaną przesłane do wnioskodawców.

Zgodnie z pkt. 24 Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa, stanowiącej załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Blisko Krakowa, od oceny złożonego wniosku przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia do Rady odwołania; odwołanie winno zawierać uzasadnienie. Tryb i termin składania odwołań został opisany w piśmie przekazanym wnioskodawcom.

Lista ocenionych wniosków – Małe projekty

Lista ocenionych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Procedura naboru oraz oceny i wyboru operacji

Ostateczna decyzja o wybraniu projektów do finansowania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie podjęta podczas posiedzenia Rady LGD zaplanowanego na dzień 2 grudnia 2013 r.

 

więcej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15-02-2018

Pamiętaj o ocenie wniosku w LGD!

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), powinien być zgodny z celami LSR (pobierz cele)

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem kryteriów wyboru projektów (pobierz kryteria)


Informacje podstawowe

Procedura wyboru projektów przez LGD

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla beneficjentów przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważnym dokumentem dla osób, które chcą się ubiegać o dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r., które zawiera wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc.

 


UWAGA!

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania pomocy de minimis.

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy de minimis - otwórz

 


 

Dokumentacja aplikacyjna

dokumenty obowiązujące od 12 kwietnia 2013 r.

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

zał 1. EKONOMICZNY PLAN OPERACJI 

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

· pobierz plik (.pdf)

zał. 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY, IŻ W OKRESIE 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NIE BYŁ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, (...)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY 

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa -  Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" - otwórz

zał. 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 5. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ  

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał 6. WZÓR GWARANCJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów - otwórz

2. WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - otwórz

3. INFORMACJA DODATKOWA

UWAGA!

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

4. NARZĘDZIA POMOCNICZE

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

WYLICZANIE MOMENTU BAZOWEGO

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

5. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

   FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)


dokumenty obowiązujące od 8 czerwca 2012 r. do 11 kwietnia 2013 r.

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

zał 1. EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

· pobierz plik (.pdf)

zał. 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 3. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał 6. WZÓR GWARANCJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

2. INFORMACJA DODATKOWA

UWAGA!

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

3. WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

4. MATERIAŁ POMOCNICZY UŁATWIAJĄCY WYPEŁNIANIE WW. FORMULARZA

         · pobierz plik (.pdf)

5. WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

6. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

   FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

dokumenty obowiązujące od 19 stycznia 2012 r. do 23 maja 2012 r.

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

zał 1. EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

· pobierz plik (.pdf)

zał. 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 3. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał. 5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

zał 6. WZÓR GWARANCJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

2. INFORMACJA DODATKOWA

UWAGA!

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

3. WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

4. MATERIAŁ POMOCNICZY UŁATWIAJĄCY WYPEŁNIANIE WW. FORMULARZA

         · pobierz plik (.pdf)

5. WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

6. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

   FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

dokumenty obowiązujące od 6 kwietnia 2011 r. do 18 stycznia 2012 r.

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

2. INFORMACJA DODATKOWA

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

3. EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

· pobierz plik (.pdf)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

5. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

8. WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

9. WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

10. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)  

dokumenty obowiązujące do 5 kwietnia 2011 r.

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

2. INFORMACJA DODATKOWA

· pobierz plik (.doc)

3. EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

· pobierz plik (.pdf)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

5. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY PODEJMUJĄCEGO WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

8. WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

9. WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

10. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

 

więcej