Wersja kontrastowa
Rozmiar tekstu

Aktualności

Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

12-12-2018
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi prawnej, opartej o Zapytanie ofertowe nr  13/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Pana Kamila Lach Kancelaria Radcy Prawnego, Jurczyce 120 32-052 Radziszów, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
więcej

Informacja o wyniku przeprowadzonej procedury Zapytania ofertowego nr 12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

12-12-2018
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych, opartej o Zapytanie ofertowe nr  12/2018 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarząd stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2018 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę Pana Macieja Gędłek, ul. Fałata 4/I/8 30-109 Kraków, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.   WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
więcej

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

04-12-2018
Stowarzyszenie Blisko Krakowa informuje, że planuje przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowalnych w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
więcej

Ograniczenia w pracy biura w dniu 3 grudnia 2018 r.

03-12-2018
Ze względu nie nieprzewidzianą awarię sieci telekomunikacyjnej w budynku, w którym mieści się siedziba stowarzyszenia Blisko Krakowa, uniemożliwiającą jego normalne funkcjonowanie, w dniu 3 grudnia br., utrudniona będzie komunikacja telefoniczna oraz mailowa. Kontakt z pracownikami biura w dniu 3 grudnia możliwy będzie pod telefonem komórkowym 537 022 729. Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy, jednak nie wynikają one z winy stowarzyszenia.
więcej

Zapraszamy na XXV Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

26-11-2018
Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa, Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXV Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres:ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów.
więcej

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

22-11-2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku, na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi prawnej   W związku z realizacją projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i jednoczesną akceptację warunków realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z projektem umowy.   Zapytanie ofertowe nr 13/2018Załacznik nr 1Załącznik nr 2  Wyjaśnienia z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ  Wyjaśnienia nr 2 z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ   WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
więcej