Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

18-02-2019
Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/
więcej

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

18-02-2019
Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów, Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze - /KLIKNIJ/
więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik biura

11-02-2019
Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Kierownik biura Termin składania ofert: wtorek, 25 lutego 2019 r., g. 17.00 Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze /pobierz/
więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjne i szkoleniowe

04-02-2019
Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania: spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz spotkania informacyjne/ szkolenia. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz osobom, które chcą podjąć działalność gospodarczą, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W trakcie spotkań omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31 SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA W RADZISZOWIE DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4 32-052 RADZISZÓW SPOTKANIA DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE: 18 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)  - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 - 16:00  - Spotkanie informacyjne/ szkolenie w godzinach: 16:00 – 18:00 SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE: 25 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)  - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 - 16:00  - Spotkanie informacyjne/ szkolenie: 16:00 – 18:00 Zaproszenie
więcej

ARiMR - Nabór na tzw. małe przetwórstwo

04-02-2019
Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłaszają nabór  wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Nabór potrwa w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.   Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:   - Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.  - Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.      Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.   W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.   Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
więcej

"Wyskocz za Kraków"

09-01-2019
 - to projekt, który nasze stowarzyszenie od 2018 roku realizuje we współpracy z LGD Powiatu Wielickiego. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stworzony produkt turystyczny jest odpowiedzią na rosnącą popularność aktywnego wypoczynku poza miastem, dlatego kierowany jest nie tylko do mieszkańców gmin gdzie jest on realizowany, ale również do mieszkańców Krakowa, całej Małopolski oraz turystów spoza niej. „Skarby na wyciągnięcie ręki”, „Droga pełna różnorodności”, „Wokół Królewskiej Puszczy”, „Odkrywanie Pogórza Wielickiego”, „Dla każdego coś dobrego” – to nazwy wytyczonych tras, aby je poznać wystarczy pobrać darmową aplikację i … Wyskoczyć za Kraków! * Aplikacja mobilna „Wyskocz za Kraków” jest bezpłatna, działa na wszystkich urządzeniach mobilnych wykorzystujących system Android, Apple iOS lub Windows 10, można ją pobrać na www.wyskoczzakrakow.pl
więcej