Nabór na wolne stanowisko pracy

19-02-2020
Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.  
więcej

Ogłoszenie o naborze 5/2020

18-02-2020
Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.   ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O NABORZE - KLIKNIJ
więcej

Ogłoszenie o naborze 4/2020

18-02-2020
Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, działająca na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury.   ZAPOZNAJ SIĘ Z OGŁOSZENIEM O NABORZE-KLIKNIJ
więcej

Informacja z dn. 18 lutego 2020 r. dotycząca postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”"

18-02-2020
W dniu 10 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa””. Po przeanalizowaniu złożonych przez Wykonawcę INERGIS S.A. na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentów oraz wyjaśnień dokumentów potwierdzających minimalne wymagania określone przez Zamawiającego jakie muszą spełniać oferowane dostawy komisja ustaliła, iż dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu są poprawne i nie ma do nich zastrzeżeń.  W związku z powyższym oferta Wykonawcy INERGIS S.A. została uznana za najkorzystniejszą, a zawiadomienie o tej czynności zostało przekazane uczestnikom postępowania w dniu 11.02.2020 r.
więcej

Posiedzenie Rady LGD-wyniki naborów 4/2019 i 5/2019

14-02-2020
W dniu 7 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Blisko Krakowa dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019 oraz 5/2019.Wyniki oceny oraz protokół z obrad znajdziecie Państwo poniżej.
więcej

Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa

13-02-2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą, by dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia strategii.

Ankieta_online

więcej