Aktualności

Informacja o odwołaniach

14-10-2019
Informujemy, że w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”, nr sprawy BK.410.1.4.1.2019, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostały wniesione przez dwóch oferentów odwołania do KIO. Dalsze informacje będą publikowane po rozstrzygnięciach.
więcej

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne-relacja

08-10-2019
W dn. 7 października br. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach kampanii informacyjnej nt.głównych założeń LSR na lata 2016-2022, zasad pozyskiwania dotacji oraz zasad oceny i wyboru operacji przez LGD (w tym informacja na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR).
więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

02-10-2019
Stowarzyszenie Blisko Krakowa - pełnomocnik Zamawiającego: Gminy Skawina działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 Wykonawcy: SANITO Sp. z o.o.; 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476. Cena ofertowa brutto wybranej oferty: 24 198 179,88 zł + zawiadomienie do pobrania
więcej

Rodzinny Piknik Rowerowy w Czernichowie-relacja

25-09-2019
22 września br. Lokalna Grupa Działania wzięła udział w pikniku rowerowym organizowanym przez Gminę Czernichów i Firmę StarComp w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Główną jego ideą było propagowanie zdrowego trybu życia i troska o jakość powietrza poprzez wykorzystanie na co dzień innych środków transportu niż samochód. Piknik był także okazją do przybliżenia uczestnikom walorów turystycznych gminy, poznania tras rowerowych oraz promocji lokalnej gastronomii. Na naszym stoisku czekały na Państwa liczne atrakcje, zabawy i gadżety promocyjne. Można było także uzyskać informacje o działalności LGD, zapoznać się z ofertą naszego stowarzyszenia oraz poznać bogate dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa. Dziękujemy za liczne odwiedzanie naszego punktu.
więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE

23-09-2019
Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć działalność gospodarczą (z uwzględnieniem działalności innowacyjnej), zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/256-02-31.   SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA W RADZISZOWIE DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4 32-052 RADZISZÓW W TERMINIE: 7 PAŹDZIERNIKA 2019 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZINACH: 15:30-19:00. Nabór dla przedsięwzięcia 2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych, planowany jest w IV kwartale 2019 r.  
więcej

AKCJA EDUKACYJNA GMINY SKAWINA - WYMIEŃ ODPAD NA SADZONKĘ I ROŚLINĘ OCZYSZCZAJĄCĄ POWIETRZE

17-09-2019
W dniach 28 września oraz 19 października br. w godzinach 09:00 - 14:00 Gmina Skawina organizuje akcję edukacyjną pn. "WYMIEŃ ODPAD NA SADZONKĘ I ROŚLINĘ OCZYSZCZAJĄCĄ POWIETRZE". W tych dniach na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie (PSZOK) przy ul. gen. Emila Fieldorfa "Nila" 8 będzie można wymienić zużyte odpady na sadzonki drzew owocowych (brzoskwinie, morele, śliwy, grusze, jabłonie, wiśnie), thuje, wrzosy i hortensje oraz otrzymać roślinę oczyszczającą powietrze (PALMA AREKA, SANSEVIERIA, CHAMAEDOREA). Jedna osoba będzie mogła odebrać 1 sadzonkę - w tym jedno drzewo lub krzew oraz 1 roślinę oczyszczającą powietrze - bez względu na ilość oddanego surowca. Dodatkowo, każde dziecko otrzyma roślinę oczyszczającą powietrze w prezencie. Sadzonki będą wydawane do wyczerpania zapasów. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina - Wydział Ochrony Powietrza - ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), tel. 12 277 01 67, 12 277 01 68.  Szczegóły znajdą Państwo również na plakacie.            
więcej